Skip to main content

'Kom op voor jezelf !' Assertiviteitstraining voor jongeren van 12 tot 16 jaar

Printvriendelijke versie
Deze assertiviteitstraining is bedoeld voor jongeren die moeite hebben met het aangaan en onderhouden van vriendschappen, die zich sociaal onzeker voelen, die gepest worden of andere jongeren pesten,...
De training richt zich op aanleren en verbeteren van sociale gedragingen (opkomen voor jezelf, grenzen leren stellen, je mening durven zeggen, ...)
 
 
 
Programma :
10 kindbijeenkomsten en 3 ouderbijeenkomsten
Data kindbijeenkomsten: 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 3/4, 9/4, 23/4,7/5,21/5
telkens van 10 uur tot 11.15 uur.
Data ouderbijeenkomsten: 22/2, 29/3, 17/5
telkens van 20 uur tot 21.30 uur.
 
Kostprijs en Locatie :
De volledige training kost 350 (dit omvat: 10 sessies voor het kind, 3 sessies voor de ouders, een werkboek voor het kind, een opvolgboek voor de ouders, het benodigde materiaal, een drankje tijdens de sessies en huur van de lokalen).
 
De training zal plaatsvinden in de Martenszaal van het Ontmoetingshuis De Brug, Hertshage 11-19, 9300 Aalst
 
Deze training wordt georganiseerd door Psychologenpraktijk Helica, Broeder de Saedeleerstraat 20 bus 7, 9340 Lede.
 
Dit programma zal gegeven worden door :
Tiny Van der Auwera (kinder- en jeugdpsycholoog)
Libby Huijsman           (licentiaat klinische psychologie)
 
 
Interesse of bijkomende vragen ?
 
Neem contact op met Tiny Van der Auwera, op het nummer 0486/08.06.03 of mail naar tiny [dot] vanderauwera [at] live [dot] be
Inschrijven voor deze training kan nog tot midden februari 2011.
 
 
 Andere trainingen die door dezelfde begeleiders gegeven worden :
 
·         ANDERS BOOS WORDEN
Dit is een training rond agressieregulatie voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. De kinderen worden opgedeeld in groepen naar gelang de leeftijd. Deze training omvat 10 kindsessies en drie oudersessies.
 
·         KOM OP VOOR JEZELF !
Dit is een assertiviteitstraining voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar. De kinderen worden opgedeeld in groepen naar gelang de leeftijd. Deze training omvat 10 kindsessies en drie oudersessies.         
                                             
Extra: Een specifieke training werd ontwikkeld voor meisjes tussen 12 en 16 jaar die het slachtoffer werden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 
Deze trainingen kunnen ook aangevraagd worden door scholen e.d.
 
De regelmaat waarmee deze trainingen georganiseerd worden, is vraagafhankelijk.