Skip to main content

Klinisch psychologen voor Echtscheidingsbemiddeling

Een echtscheidingsbemiddelaar verleent hulp aan paren die denken uit elkaar te gaan of aan het scheiden zijn. Die hulp bestaat erin deze paren te informeren en beter met elkaar te laten communiceren om hen op die manier, in onderling overleg, hun eigen beslissing te laten nemen over alle zaken die verband houden met of voortkomen uit een scheiding.