Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Printvriendelijke versie

Abonnement

Met een abonnement op klinisch-psycholoog.be kunt u via deze website, als klinisch psycholoog op internet gevonden worden.  Uw praktijkinformatie wordt in onze zoekmodule getoond waarna details over uw praktijk getoond worden.  U krijgt logingegevens waarmee u de informatie over uw praktijk op elk moment zelf kan wijzigen en/of aanvullen. 

 

Tarieven

De kostprijs voor een jaarabonnement voor publicatie van uw praktijkinformatie bedraagt  € 50,- (incl. btw) of € 41,32 (excl. btw). Vanwege een samenwerkingsverband met de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) wordt aan VVKP-leden een jaarlijkse korting van €5 op het jaarabonnement gegeven.

 

Uw abonnement komt automatisch te vervallen als u het abonnementsgeld niet betaalt.  Als uw abonnement vervallen is, zijn uw praktijkgegevens niet meer op klinisch-psycholoog.be te zien.  U kan wel nog inloggen zodat u via die weg later alsnog uw abonnement kunt voortzetten.

 

Psychologen informatie

De gegevens die u over uw praktijk opgeeft dienen naar waarheid te zijn ingevuld.  Wij houden ons het recht voor om uw abonnement te beëindigen als blijkt dat er onjuiste informatie werd opgegeven. U krijgt uw abonnementsgeld van het lopende jaar dan niet teruggestort. 

Gelet op de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stemt u er uitdrukkelijk mee in dat alle door u ingebrachte professionele gegevens – uitgezonderd uw registratiegegevens - worden gepubliceerd op de website en bijgevolg consulteerbaar zijn.
 

 

Nieuwsbrief klinisch-psycholoog.be

Via het opgegeven emailadres zal u van uitbreidingen en/of veranderingen betreffende klinisch-psycholoog.be op de hoogte worden gehouden.

 

Storingen/onderhoud

Het kan voorkomen dat er op het internet storingen optreden of dat klinisch-psycholoog.be door andere oorzaken tijdelijk niet bereikbaar is. We doen ons uiterste best om de website in dat geval zo snel mogelijk terug bereikbaar te laten zijn. 

 

Wijzigingen

Klinisch-psycholoog.be heeft te allen tijde het recht om wijzigingen op deze website aan te brengen. Dit kunnen wijzigingen zijn zoals: wijzigingen in de inhoud (tekst en afbeeldingen) van de website, in het grafische design van de website en in de functionaliteit van de website.

 
Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Klinisch-psycholoog.be  heeft te allen tijde het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Eventuele veranderingen gaan voor u pas in op het moment dat u uw abonnement op klinisch-psycholoog.be verder zet.  Daardoor bent u nooit gebonden aan gebruiksvoorwaarden, waar u niet mee hebt ingestemd.

Datum gebruiksvoorwaarden:

11 april 2012